skip to Main Content

Vedrørende økonomiprotokollatet og overskridelse af økonomirammen

Ny besked fra DDO-bestyrelsen vedrørende økonomiprotokollatet og overskridelse af økonomirammen.

Opfølgning på økonomiprotokollatet efter den nye overenskomsts ikrafttræden har tidligere været diskuteret i DDO-regi. På nuværende tidspunkt vil der ikke komme udmeldinger til medlemmerne fra DDO-bestyrelsen vedrørende overholdelse af økonomiprotokollatet. Bestyrelsen henviser i stedet til FAPS-nyt 6/2015 og FAPS-nyt 16/2015.

I FAPS-nyt 6/2015 beskrives retningslinjerne for FAPS’ opfølgning. FAPS-nyt 16/2015 omhandler overskridelse af økonomirammen.

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/F_A_S/Speciall%C3%A6gepraksis/FAPS-Nyt/FAPS-Nyt%2062015

http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk/F_A_S/Speciall%C3%A6gepraksis/FAPS-Nyt/FAPS-Nyt%201620151

Venlig hilsen
DDO-bestyrelsen

Back To Top
×Close search
Search