skip to Main Content

Bestyrelsen

Dansk Dermatologisk Organisation indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS), og organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. DDO optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, og som har opnået speciallægeanerkendelse i dermato-venerologi. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvist efter bestyrelsens beslutning. Der afholdes generalforsamling en gang årligt. I ulige år vælges bestyrelse for 2 år af gangen.

BESTYRELSEN VALGT VED GENERALFORSAMLING Januar 2023.

Tomas Norman Dam, formand for DDO, IT og kommunikation

Stine Lasthein, næstformand

Anne Toftegaard Funding, sekretær

Lisbeth Stauffer Bjerregaard, 

Anna Lei Lamberg, kasserer

Kristian Kofoed

David Mølenberg, introduktion af nye medlemmer

Back To Top
×Close search
Search