skip to Main Content

Bestyrelsen

Dansk Dermatologisk Organisation indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS), og organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. DDO optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, og som har opnået speciallægeanerkendelse i dermato-venerologi. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvist efter bestyrelsens beslutning. Der afholdes generalforsamling en gang årligt. I ulige år vælges bestyrelse for 2 år af gangen.

BESTYRELSEN VALGT VED GENERALFORSAMLING Januar 2019.

Formand: Speciallæge, ph.d. Tomas Norman Dam

Sekretær: Speciallæge, Lisbeth Stauffer Bjerregaard

Næstformand: Speciallæge Stine Lasthein (Introduktion af nye medlemmer)

Kasserer: Speciallæge, ph.d. Anna Lei Lamberg

Medlem: Speciallæge, Ane Ahm Petersen (Introduktion af nye medlemmer)

Medlem: Speciallæge, ph.d. Anne Toftegaard Funding

Medlem, webmaster: Speciallæge, ph.d. Charles Kromann

Back To Top
×Close search
Search
X