skip to Main Content

Bestyrelsen

Dansk Dermatologisk Organisation indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS), og organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. DDO optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, og som har opnået speciallægeanerkendelse i dermato-venerologi. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvist efter bestyrelsens beslutning. Der afholdes generalforsamling en gang årligt. I ulige år vælges bestyrelse for 2 år af gangen.

BESTYRELSEN VALGT VED GENERALFORSAMLING D. 14. NOVEMBER 2015.

Formand: Speciallæge, ph.d. Tomas Norman Dam

Sekretær: Speciallæge, ph.d. Lisbeth Stauffer Bjerregaard

Næstformand: Speciallæge Stine Lasthein

Kasserer: Speciallæge, ph.d. Anna Lei Lamberg

Webmaster: Speciallæge, ph.d. Elisabeth Held

Back To Top
×Close search
Søg
X