skip to Main Content

Tilsyn ved behandling med lavdosis methotrexat

Styrelsen for patientsikkerhed iværksætter organisatoriske tilsyn med patientforløb ved behandling med lavdosis methotrexate.
Årsagen til tilsynsindsatsen er at medicinering med lavdosis methotrexat er identificeret som et alvorligt risikoområde. Der er set en række tilfælde af overdosering, herunder dødsfald hvor methotrexat har været årsag eller medvirkende årsag til døden.
Tilsynets fokus er i første omgang praktiserende reumatologer, praktiserende dermatologer samt ambulatorier inden for begge specialer, hvor behandlingen opstartes. De udvalgte patientforløb skal involvere patienter, der har vanskeligt ved selv at håndtere medicinen. I 2019 planlægges tilsyn i plejesektoren med henblik på at følge den del af patientforløbet, som vedrører selve medicinhåndteringen.
Målet med tilsynet er at skærpe opmærksomheden på lavdosis methotrexat som kompleks medicinering, der kræver særlig bevågenhed i alle dele af patientforløbet, herunder ordination, kommunikation med patienten og andre involverede, opfølgning, medicindispensering og medicinadministration.
Konkrete behandlingssteder, her forstået som ambulatorier eller speciallægepraksis, udvælges ved en tilfældig stikprøve. Det betyder, at dem vi besøger, ikke er udvalgt, fordi vi har en konkret bekymring om netop dette sted, men alene for at afdække området.
De første tilsyn varsles med et varslingsbrev midt i oktober og frem, seks uger før selve besøget. Et tilsyn forventes at vare ca. 2 timer og indebærer journalgennemgang, samtale med læge og evt. andet relevant sundhedsfagligt personale. Ved tilsyn på hospitalsafdelinger vil der være en kort samtale med ledelsen. Det er hospitalet, som afgør, hvem der skal deltage.
Styrelsen ønsker, at der er fremfundet tre journaler på patienter, som har vanskeligt ved selvmedicinering. Der forventes ingen særlig forberedelse ud over dette. Tilsynet vil fokusere på de forhold, som findes i målepunktssættet vedr. methotrexat.
Styrelsen står gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller rådgivning pr. mail eller telefonisk. Kontaktoplysninger findes her.
Der kan læses mere om Styrelsen for Patientsikkerheds organisatoriske tilsyn her.

Back To Top
×Close search
Search