skip to Main Content

Reminder om filterfunktionen ifm. Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning af malignt melanom

Kære kollegaer,
I forbindelse med vi har deltaget i Sundhedsstyrelsens arbejde med revision af retningslinjer for udredning af malignt melanom, har vi efterfølgende modtaget en mail fra plastikkirurgerne på Rigshospitalet. De fortæller, at almen praksis (AP) har fået sværere ved at få tider hos praktiserende dermatologer ved brug af filterfunktion for udredning af malignt melanom – og AP derfor sender flere patienter direkte til plastikkirurgerne på Rigshospitalet. Plastikkirurgerne måler det på, at der er flere og flere af deres patienter fra AP, der ikke har malignt melanom efter excision. Problemet afspejler flere henviste fra AP til plastikkirurgerne – og at plastikkirurgerne ikke helt er på niveau med dermatologers kompetence til differentiering af benignt/malignt.
Vi kan på ingen måde vurdere omfanget af problemet – og denne besked er blot tænkt som en ekstra reminder om Sundhedsstyrelsens retningslinjer for udredning af malignt melanom, hvor vi som praktiserende dermatologer varetager filterfunktionen. Ved en henvendelse fra AP til dermatolog med mistanke om MM tilsiger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, at vi som dermatologer skal se patienten inden for 10 kalenderdage.
Med venlig hilsen
Susanne Vissing og Henrik Sølvsten
Back To Top
×Close search
Search