skip to Main Content

PDT før og efter Moderniseringen

DDO har været interesseret i at høre medlemmerne om moderniseringen har resulteret i kvantitative ændringer i PDT behandling i den enkelte praksis. Der har i undersøgelsen ikke været skelnet imellem indikationen eller tekniske forskelle i behandlingen f.eks. dagslys PDT og PDT med lampe eller valg af photosensitizer. Der er forespurgt til: ”Dit samlede kvantitative estimat af behandlingsområdet i din praksis.”

Fordelingen af de anonyme besvarelser fremgår nedenfor.

Skønner du at du i din praksis laver:

  • Flere PDT behandlinger efter moderniseringen i 2017?
    21 stemmer.
  • Det samme antal PDT behandlinger før og efter modernisering?
    17 stemmer.
  • Færre PDT behandlinger efter moderniseringen i 2017?
    5 stemmer.

Bestyrelsen har følgende bemærkninger til resultatet:

Resultatet skal ses i lyset af at PDT ydelsen med Moderniseringen i 2017 blev en tillægsydelse og som sådan et landsdækkende behandlingstilbud inden for behandlingsområdet af aktinisk keratose og superficielt basalcellecarcinom samt Morbus Bowen. Som bekendt er behovet for disse behandlinger i stigning, i takt med stigningen i antallet af tilfælde med hudkræft og forstadier. Resultatet af undersøgelsen peger på at PDT behandling som beskrevet i de nye ydelser er i stand til at følge med behovet inden for indikationsområdet”.

DDO Bestyrelse

Februar 2017

 

Back To Top
×Close search
Search