skip to Main Content

Om DDO

Dansk Dermatologisk Organisation indgår i Foreningen af Speciallæger (FAS), og organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. DDO optager som medlemmer enhver læge, der er medlem af Den Almindelige Danske Lægeforening, og som har opnået speciallægeanerkendelse i dermato-venerologi. Andre læger med tilknytning til specialet kan optages undtagelsesvist efter bestyrelsens beslutning. Der afholdes generalforsamling en gang årligt. I ulige år vælges bestyrelse for 2 år af gangen. Bestyrelsens konstituering: Formand Speciallæge, ph.d. Tomas Norman Dam Næstformand Speciallæge, dr.med. Annemette Oxholm Sekretær Speciallæge, ph.d. Anne Lerbæk Jørkov Kasserer Speciallæge, ph.d. Morten Østerballe It-ansvarlig Speciallæge, dr.med , ph.d. Christian Avnstorp

Back To Top
×Close search
Search