skip to Main Content

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev 28.10.20.

Kære kolleger.

Blot til orientering:

· Det seneste halve år har vi som praktiserende dermatologer haft vores del af corona-udfordringer med ændrede arbejdsgange og forholdsregler. De nye aftaler med RTLN om mulighed for at gennemføre videokonsultationer og telefonkonsultationer til almindelig fremmødetakst (110 og 120), når vi samtidig registrer med kode 1015 eller 1016, har heldigvis givet os mulighed for at gennemføre en betydelig del af vores konsultationer uden at patienterne skal møde op i klinikken, -og vi bevarer den vanlige ydelse. (Se FAPS-nyt 39/2020). Specielt kontrol af patienter i systemisk behandling, urticaria og atopiske eksempatienter kan være velegnet til virtuelle konsultationer. Vores journal-systemhuse servicerer videoløsningen minlæge appén, så der kan man få hjælp til at få åbnet op for virtuelle konsultationer.

· Udlægning af sygehusopgaver til speciallægepraksis, som blev påbegyndt i foråret, har endnu ikke involveret os i dermatologisk praksis. I andre specialer er udlagt mange specifikke opgaver som f.eks endoskopier til gastromedicinerne og gastrokirurgerne. Hvert speciale har en sygehusvisitator, og vi holdes løbende orienteret om udviklingen på sygehusene om behov for udlægninger.

· På flere dermatologiske afdelinger er drop-in mulighed for akut vurdering af suspekte nævi nedlagt, så vi kan forvente, at disse patienter henvises til dermatologisk praksis fremover. Så formentligt vil vi få brug for have nogle flere ”akutte tider” i vores tidsbestilling, for at kunne modtage akutte nævi.

· Kun få af vores møder og kurser har kunne gennemføres, hvorfor der nu heldigvis vrimler med virtuelle begivenheder.. f.eks. EADV i disse dage. Husk at vi har uændret mulighed for at få refusion for tabt omsætning i forbindelse med godkendte kurser/møder fra efteruddannelsesfonden i FAPS.

· Reglerne for henvisning og 1. konsultationer for dermatologisk praksis har været et vældigt tema i flere år, og som I kunne læse i FAPS-nyt fra 19.10.20, så foreligger der nu en mere detaljeret beskrivelse, som parterne er enige i. Hvis der skulle være tvivl om procedurerne, kan man altid ringe til FAPS-sekretariatet for rådgivning.

· Repræsentantskabsmødet i FAPS blev også en virtuel begivenhed. Vi har nu en ny bestyrelse i FAPS, og jeg er af DDO´s bestyrelse valgt til at afløse Niels Henrik som bestyrelsesmedlem. Jeg har været observatør for Niels i bestyrelsen i de foregående 4 år og glæder mig til at fortsætte bestyrelsesarbejdet, både i DDO og i FAPS.

· Da hverdagen i øjeblikket ikke giver mulighed for at mødes som vi plejer og udveksle tanker og gode ideer, vil jeg opfordre alle til at bruge vores fælles platform DDOinfo.dk. F.eks. gode inputs til den kommende overenskomstforhandling eller andre forhold i praksis, hvor DDO kan bidrage.

Mange hilsner fra

Ane Ahm Petersen

Back To Top
×Close search
Search