skip to Main Content

Nyhedsbrev

DDO bestyrelsen er kommet godt i gang efter den fornyede konstituering ved generalforsamlingen i januar måned fortsat med Tomas Norman Dam som Formand .  Hjemmesiden er nu fint oppe og køre, men vi hører fortsat meget gerne om ønsker eller forslag til ændringer eller information der vil være en fordel for jer at have tilgængeligt på denne.

De nye ferieringe er implementeret alle steder og netop overstået den første sommerferie. Vi arbejder på en måde at monitorere hvilken effekt/behov den tilfredsstiller. Umiddelbart er de første meldinger at antallet af henvendelser har været meget begrænsede (måske pga. manglende kendskab hos PLO medlemmerne), men vi mangler et samlet billede.  De ansvarlige for den enkelte ferie ring vil få en tilbagemelding omkring hvilken registrering det vil kræve.

Formålet er fortsat at styrke både vores økonomiske, organisatoriske, faglige og kollegiale interesser og i den sammenhæng også at øge antallet af ydernumre. Det er i den sammenhæng positivt at der kommet yderligere to 0-ydernumre i henholdsvis Region Midt og Syd.

Det er bestyrelsens ønske at Biologisk behandling igen bliver en mulig i speciallægepraksis og ligeledes vurderingen at de fleste er interesserede i den mulighed.  Der arbejdes fortsat på at gøre dette muligt.

Bestyrelsen høres fortløbende i en lang række sager der vedrører vores arbejde i praksissektoren. Vi hører  dog også meget gerne fra jer medlemmer om der er specielle områder I selv gerne vil bidrage med/informere om eller ønsker bestyrelsens hjælp til.

DDO bestyrelsen

Back To Top
×Close search
Search