skip to Main Content

Møde om Hudkræftdatabasen udskydes

Kære medlemmer af DDO og DDS,

Styregruppen for Hudkræftdatabasen har haft til overvejelse vedrørende det planlagte seminar set i lyset af beskeden om databasen er i risiko for at blivet lukket som national kvalitetssikringsdatabase. Selv om der kan være gode argumenter for at gennemføre seminaret på planlagte tidspunkt den 6. december særligt for at vise vores fortsatte interesse i udvikling af databasen, så har der alligevel været tungtvejende argumenter for at udskyde seinaret, til der foreligger en afklaring af databasens fremtid. Vi må derfor desværre meddele vores brugere, at semniaret foreløbigt er aflyst – vi vil vende tilbage, når vi har fået besked om databasens fremtid, hvilket forhåbentlig sker i slutningen af januar.

Med venlig hilsen
Henrik Sølvsten, formand for Hudkræftdatabasen

Back To Top
×Close search
Search