skip to Main Content

Hudkræftdatabasen - Databehandlingsaftale - Vigtigt

Henrik Sølvsten har bedt os poste følgende:

Kære praktiserende speciallæge,

Hudkræftdatabasen har flyttet dataindberetning til sundhed.dk – det kræver alles underskrift på en databehandler aftale. FAPS har haft udsendt nyhedsbrev herom – se evt. https://www.laeger.dk/faps-nyt-vigtigt-du-skal-indgaa-ny-databehandleraftale-vedr-indberetning-til-diabase-senest-torsdag.
Der mangler fortsat underskrift på databehandleraftalen fra 24 brugere. Data for den enkelte bruger vil ikke blive registreret rette sted og vil ikke indgå i databasen, inden du har skrevet under – og så snart du har skrevet under, vil alle tidligere indtastede data tilgå rette sted. Hvis du har brug for hjælp i forbindelse med underskriften af databehandleraftalen, kan du kontakte sundhed.dk på 4422 2080.
Vi arbejder på en forbedret database med ændring af indikatorer og genoptagelse af bench-marking, så man kan se egne data real-time  – bench-marking vil blive opdateret hver 2. time, når det er kørende forhåbentlig i slutningen af året. Det betyder, at man kan se egne indberetninger af hudkræft holdt op mod andres data i anonymiseret form – men forudsætningen er selvfølgelig, at alle har underskrevet databehandler aftalen.
Mvh
Anna Lamberg og Henrik Sølvsten
Formandsskabet for Hudkræftdatabasen
PS: skulle du have andre spørgsmål af teknisk karakter som bruger af databasen, kan du kontakte sundhed.dk på 3544 8418
Back To Top
×Close search
Search