skip to Main Content

Generalforsamling onsdag d. 18. januar kl. 20:00 – 21:30.

Generalforsamling afholdes onsdag d. 18. januar kl. 20:00 – 21:30.

Mødet afholdes i Munkebjergsalen efter middag (dessert kan evt. evt. medbringes fra restaurant).

Ifm. Generalforsamling serveres kaffe, te, øl, vin og vand.

 1. Valg af dirigent
 2. Formandsberetning
 3. Beretning fra FAPS ved Ane Ahm Petersen
 4. Beretning fra nedsatte udvalg
 5. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling
 6. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af revisor(er) og suppleant(er)
 9. Budget
 10. Fastsættelse af kontigent
 11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne, som ønskes optaget på den ordinære generalforsamlings dagsorden, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge efter indkaldelsen til generalforsamling. Forslag  kan sendes til ddo@ddoinfo.dk

Vel mødt MVH DDO´s sekretariat

Back To Top
×Close search
Search