skip to Main Content

DDO´s Generalforsamling 2022 Mandag 14-03-2022 kl. 19-21 via Teams

Generalforsamling

Danske Dermato-Venerologers Organisation (DDO)

Generalforsamling afholdes mandag d. 14. marts 2022, kl. 19:00-21:00.

(Mødet afholdes virtuelt via Teams – link til mødet udsendes til DDO’s medlemmer

Mødets indhold vil være reduceret ift. vanlige møder

Dagsorden:

 1. Formalia ved GF: Dirigent er Simplesolution. Valg af referent.
 2. Formandsberetning.
 3. Beretning fra FAPS ved Per Flesner.
 4. Beretning fra udvalg / arbejdsgrupper

-Hudkræftdatabasen ved Anna Lamberg

-PRO psoriasis

-Dermbio / psoriasis databasen (Psoda) ved Tomas Norman Dam

 1. Rettidigt indkomne forslag til sagers behandling.
 2. Aflæggelse af det reviderede regnskab
 3. Valg af bestyrelse – se § 7
 4. Valg af revisor(er) og suppleant(er)
 5. Budget og kontingent for kommende år.
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Evt.

 

 

Bestyrelsen i DDO- Danske Dermato-venerologers organisation Formandsberetning 2021

 

 

 

Bestyrelsen:

 

Tomas Norman Dam, formand for DDO, IT og kommunikation

Stine Lasthein, næstformand

Anne Toftegaard Funding, sekretær

Lisbeth Stauffer Bjerregaard,

Anna Lei Lamberg, kasserer

Ane Ahm Petersen (introduktion af nye DDO medlemmer).

Kristian Kofoed

 

Anna Lamberg, kasserer tiltrådt 2015, er på valg og genopstiller. Stine Lastein, Næstformand tiltrådt 2015 , er på valg og genopstiller. Anne Funding, sekr. tiltrådt 2019 , er på valg og genopstiller og Ane Ahm Petersen, Ansvarlig for Uddannelse og samarbejde med FAPS tiltrådt 2019, er på valg og genopstiller
Tomas Norman Dam, Formand tiltrådt 2014, ikke på valg, Kristian Kofoed, menigt medlem tiltrådt 2020 , ikke på valg og Lisbeth Stauffer Bjerregaard, menigt medlem, tiltrådt 2017, ikke på valg.

 

 

DDO´s aktiviteter og struktur:

 

 • Bestyrelsen afholder årligt 2 ordinære møder og 4 faste telefonmøder, herudover møder iht. Vedtægterne. Efter generalforsamling afholdes et kortere konstituerende møde. Der har i 2021 kun været afholdt et fysisk møde pga. COVID-19.

 

 • Ane Ahm Petersen er medlem i FAPS bestyrelse. Flere DDO- medlemmer er i FAPS-repræsentantskab: Anna Lei Lamberg, Ane Ahm, Tomas Norman Dam, Niels Henrik Nielsen, John Carl Larsen, Stine Lasthein Andersen og Charles Boy Kromann.

 

 • I Regionsbestyrelserne sidder Anna Lei Lamberg (Midt), Stine Lasthein Andersen (Syddanmark) og Henrik Sølvsten (Nord).

 

 

Økonomisk ramme og faglig udvikling for speciallægepraksis:

 

Den økonomiske ramme er defineret ved Økonomiprotokollatet og Overenskomsten. Ny overenskomst blev godkendt af FAPS repræsentantskab i efteråret 2021 og træder i kraft 1. april 2022. Året 2021 er således i mange henseender et overgangsår. Der mindes om diagnosekodning som er en del af den tidligere overenskomst. PRO psoriasis er netop kommet i gang og en del af vores fremtidige kvalitetssikring. I foråret 2022 afholdes regionale af FAPS mhp. at introducere den nye overenskomst. Der er således en del nyt i den nye overenskomst bl.a. kvalitetsklynger og såkaldte engangsydelser, men også tiltag der sikre større tilgængelighed (e-mail-konsultation, elektronisk receptfornyelse, elektronisk tidsbestilling, SMS-påmindelse til patienter, samt telefoni med køfunktion). Der kommer ligeledes Apps der sikre tilgang til bagom numre og registrering af åbningstid. Man opfordres kraftigt til at følge med på møder om disse mange nye forhold.

 

 

 

 

Da GF afholdes virtuelt henvises i år til beretning fra udvalg under DDS

Udvalg – DDS

 

Beretning fra arbejdsgrupper mv.

-Hudkræftdatabasen ved Anna Lamberg

-PRO psoriasis

-Dermbio / psoriasis databasen ved Tomas norman Dam

 

Fra formanden:

Med denne Årsberetning sendes endnu engang en opfordring til alle DDO – medlemmer om aktivt at deltage i det faglige arbejde i DDO, DDS, FAPS, regionalt og internationalt f.eks. igennem EADV. Husk at kigge forbi hjemmesiderne og læs FAPS-nyt. Sæt dig ind i de nye forhold og kend overenskomsten. Du kan nemt holde dig orienteret via DDS hjemmeside og oppe i hjørnet til venstre klikke på DDO så du kommer direkte til Danske Dermatologers Organisation (ddoinfo.dk).

 

Fremtidens sundhedsvæsen står overfor mange udfordringer og forsøger bl.a. at tilpasse sig den ændrede demografi og de ændrede arbejdsvilkår. Ventetiden til dermatologisk speciallægepraksis er blevet meget lang. Der er fokus på ulighed i adgangen til behandlingstilbud og folkesundheden ikke mindst for de kroniske patienter. Det nære speciallægetilbud uden for sygehusvæsnet er i den forbindelse afgørende – det er det vi står for. Vi skal forsøge at tilpasse os i det primære sundhedsvæsen, så vores faglighed fortsat er det bærende, samtidig med at vi bliver synlige og er tilgængelige for samarbejde. Det betyder at vi skal prøve at honorere befolkningens forventninger og at vi skal sikre en god relation til almen praksis. Vi må konstatere at offentligheden har fået fokus på at vi yder det vi har aftalt i bl.a. overenskomsten. Med den nye overenskomst er truffet aftaler der bidrager til mere gennemsigtighed på dette område. Mange af de nye tiltag der er kommet, bl.a. i henvisningsregler der blev aftalt i 2021 men også i den nye overenskomst, må ses som udtryk for at man har ønsket skrappere kontrol med vores ydelser. Det er vurderingen at denne tendens vil fortsætte. Alle opfordres til at sikre vores fortsatte troværdighed på dette område. DDO’s medlemmer kan i høj grad bidrage med en god kontakt til den praktiserende læge.

 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen og alle andre samarbejdspartnere, herunder udvalg under DDO og DDS for et godt arbejde i det forgangne år. Det er vigtigt at DDO fortsat konsolidere sit arbejde bredt, og at alle bidrager f.eks. i nedsatte udvalg og inden for udarbejdelse af Specialeplaner. Ligeledes er det vigtigt at vi arbejder sammen med DDS imod at standarder, guidelines og kontrolpunkter kommer til at matche hinanden. Vi har mærket en klar forbedring på disse områder inden for de sidste år, lad det fortsætte.

 

 

Tomas Norman Dam

DDO formand

Back To Top
×Close search
Search
X